Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Bolsas e axudas


Universidade de Vigo


Descrición Comezo Data límite
Bolsa Comedor 2021/202231/12/202131/01/2022
Bolsa de atención a estudantado con necesidades específicas de apoio educativo, 2020/202101/07/202031/03/2021
Bolsas destinadas a persoas con discapacidade intelectual para a formación práctica, curso 2021/202224/11/202117/12/2021
Bolsas Oportunidade ao Talento06/07/202111/10/2021

Convocatoria aberta | Convocatoria pechadaMinisterio de Educación y Formación Profesional


Descrición Comezo Data límite
Bolsas de Colaboración en Departamentos Universitarios. Convocatoria 2021/202204/06/202130/09/2021

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada


Universidade de Vigo


Descrición Comezo Data límite
Bolsas de formación en centros de investigación 2021/202222/06/202126/07/2021
Bolsas de formación en centros universitarios 2021/202216/12/202119/012022
Bolsas de formación en sistemas informáticos 2021/202216/12/202119/01/2022
Bolsas de formación en unidades e áreas 2021/202216/12/202119/01/2022
Bolsas para a realización de cursos no Centro de Linguas, 2020/202113/02/202112/03/2021
Programa de bolsas-prácticas Fundación ONCE-CRUE29/12/202131/01/2022

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada
Universidade de Vigo


Descrición Comezo Data límite
Bolsas de mobilidade para o estudantado dos mestrados universitarios, 2021/202203/05/202230/05/2022

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada


Xunta de Galicia


Descrición Comezo Data límite
Bolsas de formación práctica en mercados emisores mediante a realización de prácticas de especialización en oficinas de turismo en mercados emisores01/05/202131/05/2021

Convocatoria aberta | Convocatoria pechadaMinisterio de Educación y Formación Profesional


Descrición Comezo Data límite
Certame Universitario Arquímedes21/10/202120/11/2021

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada


Universidade de Vigo


Descrición Comezo Data límite
Axudas para redactar e defender en galego Teses de doutoramento e Premios á Calidade Lingüística nos Traballos Fin de Grao e Mestrado, 2020/202122/07/202117/09/2021
IV Premios de Investigacion, Transferencia e Divulgación Científica do Campus da Auga 202129/10/202101/12/2021
Premios á Excelencia Académica para estudantes que inicien estudos de mestrado21/07/202130/09/2021
Premios ao mellor TFG/TFM en Axenda 2030, cooperación ao desenvolvemento e RSU, 2020/202122/07/202130/09/2021
Premios aos expedientes académicos con mellores cualificacións para o alumnado dos mestrados universitarios no curso 2020/202122/07/202130/09/2021
Premios Consello Social UVigoHumana24/09/202115/10/2021
Premios de poesía, relato curto e tradución 202126/02/202116/04/2021
Premios EGERIA á inclusión da perspectiva de xénero nos TFG e TFM21/07/202130/09/2021
Premios INCUVI-EMPRENDE06/10/202126/10/2021

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada


Xunta de Galicia


Descrición Comezo Data límite
Premio Comunicar en Igualdade01/03/201916/09/2019
Premios Valedora do Pobo TFG/TFM en materia de igualdade17/03/202015/10/2020

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada