Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Resultados Académicos

Informe de Revisión pola Dirección


Curso 2016-2017 | Curso 2015-2016 | Curso 2014-2015


Taxas Académicas


Título Indicadores ACSUG (%)
Rendemento Éxito Avaliación Graduación Abandono Eficiencia
2016/2017 87,00
96,00
92,00
100,00
100,00
100,00
87,00
96,00
92,00
-
-
-
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
2015/2016 99,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,00
100,00
100,00
-
-
-
0,00
0,00
0,00
98,00
99,00
99,00

Homes | Mulleres | Total


Resultados das enquisas de satisfacción:

Toda a información na Área de Calidade da Universidade de Vigo