Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Contacto

Formulario de contacto

Enviar un correo electrónico. Todos os campos con * son obrigatorios.

Contacto administrativo

(admisión, matricula, etc.)


ÁREA DE POSGRAO

Edificio Xurídico-Empresarial
Campus As Lagoas s/n
32004 Ourense


Elsa López Jorge
Xefa de Área
+34 988 368 803

Milagros Álvarez Souto
Xefa de Negociado
+34 988 368 910

Ana María López Vázquez
Posto Base
+34 988 368 909
administracionposgrao.ourense@uvigo.es