Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Exames

Primeira Convocatoria


  • Bimestre 1 (materias obrigatorias): Luns 23 e venres 27 de outubro de 2017, 10:00 h. e 16:30 h.
  • Bimestre 2 (materias obrigatorias): Luns 18 de decembro de 2017, 10:00 h.
  • Bimestre 3 (materias obrigatorias): Luns 26 de febreiro de 2018, 10:00 h. e 16:30 h.
  • Bimestre 4 (materias obrigatorias): Luns 23 de abril de 2018, 10:00 h. e 16:30 h.

 

Segunda Convocatoria


  • Día XX de Xullo de 2018, XX:XX h.