Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Guías Docentes

Guías docentes - curso académico 2017/2018


Código Materia Cuadr. Tipo ECTS
O01M142V01101 Bioestadística e Deseño Experimental Obrigatoria 3
O01M142V01102 Métodos Matemáticos para a Modelización da Investigación Obrigatoria 3
O01M142V01103 Técnicas de Documentación para a Investigación Obrigatoria 3
O01M142V01104 Riscos Químicos na Cadea Alimentaria Obrigatoria 3
O01M142V01105 Selección e Aplicación de Microorganismos para uso Tecnolóxico Optativa 3
O01M142V01106 Avances en Toxicoloxía Ambiental. Implicacións en Seguridade Alimentaria e Ambiental Optativa 3
O01M142V01108 Fisioloxía do Estrés. Adaptación e Aclimaticación a Condicións Adversas Optativa 3
O01M142V01109 Técnicas Instrumentais para a Análise Agroalimentaria e Medioambiental Optativa 3
O01M142V01110 Deseño de Procesos de Mellora e Obtención de Novas Materias Primas para a Industria Gandeira e Agroalimentaria Optativa 3
O01M142V01111 Deseño Asistido por Ordenador Optativa 3
O01M142V01112 Elementos Traza no Sistema Solo-Planta Optativa 3
O01M142V01114 Transporte de Auga e Solutos no Solo Optativa 3
O01M142V01115 Fertilizantes e Fertilización Optativa 3
O01M142V01116 Operacións de Separación Avanzadas Optativa 3
O01M142V01117 Monotorización e Control de Procesos Optativa 3
O01M142V01118 Compostos Fenólicos, Compoñentes Bioactivos dos Alimentos Optativa 3
O01M142V01119 Contaminación Mariña e Ecotoxicoloxía Optativa 3
O01M142V01120 Tecnoloxía Aplicada á Valorización de Residuos Agro-Industriais Optativa 3
O01M142V01121 Análise de Aromas en Alimentos Optativa 3
O01M142V01122 Preparación, Transformación e Diversificación na Industria dos Alimentos Optativa 3
O01M142V01123 Extractos Naturais como Antioxidantes Optativa 3
O01M142V01201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas Obrigatoria 3
O01M142V01202 Recuperación de Solos Degradados: Tecnosolos e Fitorremediación Optativa 3
O01M142V01203 Química dos Produtos Fitosanitarios Optativa 3
O01M142V01204 Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres Obrigatoria 3
O01M142V01205 Avaliación da Transferencia de Contaminantes Atmosféricos ao Sistema Planta-Solo-Augas Obrigatoria 3
O01M142V01206 Tecnoloxías Limpas para a Produción de Biocombustibles Obrigatoria 3
O01M142V01207 Claves para a Sostenibilidade da Produción Vexetales Optativa 3
O01M142V01209 Ecoloxía da Polinización. Investigación e Aplicacións Optativa 3
O01M142V01210 Bioclimatoloxía de Prantas de Interese Económica Optativa 3
O01M142V01211 Biotratamento de Residuos Orgánicos Optativa 3
O01M142V01212 Alteración de Interfases Biolóxicas por Axentes Contaminantes Optativa 3
O01M142V01213 Produción de Compostos Base a partires de Residuos Lignocelulósicos Optativa 3
O01M142V01214 Deseño Experimental Aplicado ás Indicacións Xeográficas Agroalimentarias Optativa 3
O01M142V01215 Biomasa: Cultivos Enerxéticos Optativa 3
O01M142V01216 Acondicionamento Organolépticos Optativa 3
O01M142V01217 Biotecnoloxía Agroalimentariaos Optativa 3
O01M142V01218 Autenticidade Alimentaria Optativa 3
O01M142V01221 Procesos Avanzados de Extracción Optativa 3
O01M142V01225 Deseño de Novos Produtos Alimentarios Optativa 3
O01M142V01226 Investigación e Innovación de Alimentos Envasados Optativa 3
O01M142V01227 Traballo Fin de Máster Obrigatoria 12