Cerqueira Cancelo

Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade A

Área de Edafoloxía e Química Agrícola
Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo

Información de contacto

bcerqueira@uvigo.es

Docencia

Perfil docente

1º cuadrimestre