Arenas Lago

Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B

Área de Edafoloxía e Química Agrícola
Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo

Información de contacto

Facultade de Ciencias
Edificio politécnico
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

darenas@uvigo.es

Docencia

Perfil docente

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre