O Traballo Fin de Máster consiste nun traballo de investigación vinculado á práctica profesional, orixinal e inédito.

Ao longo do curso os alumnos deben realizar un traballo de laboratorio co grupo de investigación que elixan. Logo de realizar nun laboratorio o Traballo Fin de Máster, os alumnos deben proceder á súa “Redacción-Titoría” de forma coordinada cos seus titores (como máximo 2 titores dos cales 1 debe ser profesor do Máster).

Seguindo as recomendacións marcadas pola Comisión Académica do Máster débese elaborar:

Un documento en formato artigo de investigación (25-30 páxinas) co seguinte modelo de: Portada -que debe incluír o nome do Máster, da Universidade, título do TFM, o nome do alumno e o nome do director ou do titor-, Resumo, Introdución, Material e Métodos, Resultados-Discusión, Conclusións e Bibliografía.

Unha presentación en PowerPoint (máximo de 10 diapositivas) para a presentación de dito traballo ante o tribunal que o avalíe.

A Folla de calificación do Titor.

 

Traballo Fin de Máster – Curso 2020/2021

Regulamento do TFM

Formularios do TFM

Tribunais

  • Tribunal evaluador do TFM

 

Calendario defensa do TFM

Convocatoria Defensa Acta TFM
Do 3 ao 5 de febreiro de 2021 21/02/2021 Do 21 ao 28 de febreiro de 2021
Do 14 ao 17 de xuño de 2021 18/06/2021 Do 21 ao 25 de xuño de 2021
Do 19 ao 21 xullo de 2021 21/07/2021 Do 21 de xullo ao 17 de setembro de 2021
Do 7 ao 9 setembro de 2021 16/09/2021 Do 13 ao 17 de setembro de 2021