Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Descrición do título

Datos xerais do título
Denominación do titulo Mestrado Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental pola Universidade de Vigo
Nivel académico Mestrado - Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro
Código RUCT do título 4315071
Rama de coñecemento Ciencias
Profesión regulada vinculada Non habilita para profesión regulada
Tipo de ensino Oficial (adaptada ao EEES)
Modalidade de ensino Semipresencial
Número de prazas ofertadas 30 prazas
Lingua de impartición Castelán e Galego
Curso académico de implantación 2014/2015
Duración do programa 60 créditos ECTS, 1 ano
Data de verificación, publicación, etc 07/10/2014 - Verificación (Secretaría Xeral de Universidades 01/10/2009)
24/10/2014 - Autorización na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 28/03/2008)
26/12/2014 - Aprobación polo Consello de Ministros (BOE 09/01/2015)
13/02/2014 - Publicación do Plan de Estudos (BOE 20/03/2014)
Centros nos que se imparte Campus de Ourense: Facultade de Ciencias
Centros nos que se imparte Campus de Ourense
Coordinador do título Rodríguez Rajo, F. Javier
Memoria do título Memoria vixente