Denominación do titulo Mestrado Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental pola Universidade de Vigo
Nivel académico Mestrado – RD 1393/2007, de 29 de outubro
Código RUCT do título 4315071
Rama de coñecemento Ciencias
Profesión regulada vinculada Non habilita para profesión regulada
Tipo de ensino Oficial (adaptado ao EEES)
Modalidade de ensino Semipresencial
Número de prazas ofertadas 30 prazas
Lingua de impartición Castelán e Galego
Curso académico de implantación 2014/2015
Duración do programa 60 créditos ECTS, 1 ano
Data de verificación 07/10/2014 – Verificación (SXU 01/10/2009)
Data de Autorización na C.A. de Galicia 24/10/2014 – Autorización (DOG 06/11/2014)
Aprobación polo Consello de Ministros 26/12/2014 – (BOE 29/01/2015)
Publicación do Plan de Estudos 13/02/2014 – (BOE 20/03/2014)
Centros nos que se imparte Campus de Ourense: Facultade de Ciencias
Coordinador do título Fco. Javier Rodríguez Rajo
Memoria do título Memoria vixente