Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Recursos materiais e servizos

Dispoñibilidade e adecuación dos recursos materiais e servizos


 A Facultade de Ciencias dispón no Edificio Politécnico do Campus das Lagoas de Ourense dun total de 14 aulas para docencia presencial, 2 destas aulas teñen unha capacidade de 140 alumnos (70 en posición de exame) e 12 delas teñen unha capacidade de 54 alumnos. Todas as aulas contan con cobertura wifi, o que permite ao alumnado a acceder a recursos online dispostos nas ferramentas de docencia dos que dispón a Universidade de Vigo, así como de sistemas de proxección multimedia. Ademais, a Facultade de Ciencias dispón de 2 Aulas de Informática, de 24 posicións cada unha delas, onde se imparte a docencia que require un soporte informático específico. Ditas aulas fóra dos periodos docentes atópanse en réxime de libre acceso, facilitando ao alumnado o uso dos recursos correspondentes. Ademais da infraestructura informática, ditas aulas dispoñen tamén de sistemas de proxección multimedia das mesmas características que as Aulas para docencia presencial.

A Facultade de Ciencias dispón, ademais, no Edificio Politécnico do Campus das Lagoas de Ourense dun total de 10 laboratorios docentes para docencia práctica, con capacidades comprendidas entre os 12 e os 24 alumnos. Estes laboratorios dispoñen das infraestructuras necesarias para impartir a docencia de laboratorio recollida na presente memoria. Ademais existen outros 10 laboratorios de investigación das áreas de coñecemento implicadas equipados coas seguintes infraestructuras:

 • HPLC.
 • Cromatógrafo de gases.
 • Muestradores de calidade biolóxica ambiental.
 • Difracción de luz por laser.
 • Espectofotómetros.
 • Espectofluorímetros.
 • IR.
 • Viscosímetros/Reómetros.
 • Tensiómetros.
 • Balanzas Langmuir.
 • Microscopios.
 • Microscopios de ángulo Brewster.
 • Reactores de alta presión.
 • Fermentadores.

A Facultade de Ciencias dispón ademais dun invernadero e dunha leira de prácticas no Campus Universitario que permitiría a impartición da docencia específica das asignaturas da Especialidade de Ciencias Agrarias e Alimentarias.

A Universidade de Vigo dispón tamén dunha Planta Piloto no Centro de Investigación, Transferencia e Innovación (CITI), sito no Parque Tecnolóxico de Galicia (Ourense) de 800 m2. Dita planta ten un carácter mixto docente e investigador e dispón do seguinte equipamiento e infraestructuras a escala piloto que permitiría impartir a docencia específica das asignaturas da Especialidade de Procesos na Industria Alimentaria:

 • Equipo multi-tecnoloxía de procesamiento con membranas.
 • Extractor de CO2 supercrítico.
 • Unidade de purificación de biomoléculas.
 • Equipo de fermentación de cubas múltiples.
 • Equipo de fermentación de 50 litros con xerador de vapor.
 • Reactor de alta presión.
 • Equipo de Altas Presións Hidrostáticas (HPP).
 • Clarificadora centrífuga.

No momento actual, a Universidade de Vigo ten asinado un convenio marco de colaboración coa fundación Centro Tecnolóxico da Carne e da Calidade Alimentaria, sito no Parque Tecnolóxico de Galicia (Ourense), que dispón dunha Planta Piloto para a elaboración de produtos alimentarios.

Adicionalmente o alumno poderá facer uso da Biblioteca Central da Universidade de Vigo.